Pravila “LENDA” nagradnog konkursa

 

 

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradnog konkursa je Gama pet , Zrenjanin, Koče Kolarova 39, MB: 20682566, PIB:106796519 (u daljem tekstu: “Organizator”).

 

 1. VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

Konkus se organizuje na zvaničnoj Pet shop Gama Facebook stranici (dalje: “Facebook strana”), u trajanju od 23.07.2021. do 15.08.2021. u 21:00h.

Svi zainteresovani učesnici moći će u pomenutom vremenskom periodu da učestvuju na konkursu. Uslov za učestvovanje jeste da u komentaru na objavu nagradnog konkursa postave smešnu, zanimljivu fotografiju ili video svog ljubimca i napišu svoj komentar.

Žiri nagradnog konkursa će izabrati dobitnike prve, druge i treće nagrade.

 1. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 15kg
 2. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 3kg + 12 Lenda konzervi
 3. mesto kao nagradu dobija gravirani privezak sa imenom ljubimca

 

Svrha nagradnog konkursa je upoznavanje pratilaca sa Lenda super-premium hranom za pse.

 

 1. MESTO ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA

Facebook konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

 1. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Zainteresovani za učestvovanje u nagradnom konkursu treba da u komentaru na objavu nagradnog konkursa postave smešnu, zanimljivu fotografiju ili video svog ljubimca i napišu svoj komentar.

Žiri nagradnog konkursa će izabrati dobitnike prve, druge i treće nagrade.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici će bez upozorenja biti diskvalifikovani.

 

 1. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Zainteresovani za učestvovanje u nagradnom konkursu treba da u komentaru na objavu nagradnog konkursa postave smešnu, zanimljivu fotografiju ili video svog ljubimca i napišu svoj komentar.

Žiri nagradnog konkursa će izabrati dobitnike prve, druge i treće nagrade.

 1. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 15kg
 2. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 3kg + 12 Lenda konzervi
 3. mesto kao nagradu dobija gravirani privezak sa imenom ljubimca

Dobitnici će biti obavešteni putem komentara da se jave u inbox stranice gde je potrebno da pošalju sledeće podatke: ime i prezime, adresu i broj telefona.

U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon ili ga Organizator iz bilo kog razloga ne može kontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mu dodeli nagradu.

Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.

 

 1. NAGRADA

Nagradni fond je:

 1. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 15kg
 2. mesto kao nagradu dobija Lenda hranu za pse u pakovanju od 3kg + 12 Lenda konzervi
 3. mesto kao nagradu dobija gravirani privezak sa imenom ljubimca

 

Dobitnici nagrada će biti proglašeni u sredu, 18.08.2021. , rok za javljanje dobitnika je 7 dana od dana završetka konkursa, a rok za isporučenje nagrade je 30 dana od poslednjeg dana javljanja dobitnika.

 

 1. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

U nagradnom Facebook konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Facebook konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

Prijavljivanjem za učešće u Facebook konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila. Učesnici slanjem svojih podataka daju pristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

 

 1. PREKID NAGRADNOG FACEBOOK KONKURSA

Nagradni Facebook konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Facebook stranici Pet shop Gama.

 

 

U Zrenjaninu, 19.07.2021. godine